Statusy kodów HTTP

W dobie tworzenia RESTowych aplikacji opartych na Interfejsie Programowania Aplikacji (API), na pewno większą uwagę zwróciliście na status odpowiedzi serwera.

Kody odpowiedzi HTTP są numerycznymi danymi które serwer HTTP wysyła do aplikacji klienta.
Informuje w ten sposób o sposobie realizacji (bądź jej braku) zapytania klienckiego.

Zapewne znacie bądź korzystacie z najpopularniejszych statusów takich jak: 404, 403, 500, 301, 303 czy też 200 i 202.

Jeżeli chcecie kontrolować statusy bądź wysyłać sparametryzowane zapytania żeby przetestować swoje API, pomocnym narzędziem będzie POSTMAN.

W następnych postach pokażę Wam jak z niego korzystać oraz jak pomaga w pracy z API 🙂

Całą listę dostępnych kodów odpowiedzi HTTP znajdziecie poniżej:

1×× Informational
100 Continue
101 Switching Protocols
102 Processing

2×× Success
200 OK
201 Created
202 Accepted
203 Non-authoritative Information
204 No Content
205 Reset Content
206 Partial Content
207 Multi-Status
208 Already Reported
226 IM Used

3×× Redirection
300 Multiple Choices
301 Moved Permanently
302 Found
303 See Other
304 Not Modified
305 Use Proxy
307 Temporary Redirect
308 Permanent Redirect

4×× Client Error
400 Bad Request
401 Unauthorized
402 Payment Required
403 Forbidden
404 Not Found
405 Method Not Allowed
406 Not Acceptable
407 Proxy Authentication Required
408 Request Timeout
409 Conflict
410 Gone
411 Length Required
412 Precondition Failed
413 Payload Too Large
414 Request-URI Too Long
415 Unsupported Media Type
416 Requested Range Not Satisfiable
417 Expectation Failed
418 I’m a teapot
421 Misdirected Request
422 Unprocessable Entity
423 Locked
424 Failed Dependency
426 Upgrade Required
428 Precondition Required
429 Too Many Requests
431 Request Header Fields Too Large
444 Connection Closed Without Response
451 Unavailable For Legal Reasons
499 Client Closed Request

5×× Server Error
500 Internal Server Error
501 Not Implemented
502 Bad Gateway
503 Service Unavailable
504 Gateway Timeout
505 HTTP Version Not Supported
506 Variant Also Negotiates
507 Insufficient Storage
508 Loop Detected
510 Not Extended
511 Network Authentication Required
599 Network Connect Timeout Error

Podziel się :
  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • Drukuj
  • PDF

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.