Autor: Przemysław Sobolewski

Program w C#… 0

Program w C#…

int kontrolka = 0; Console.WriteLine(„Podaj zdanie: „); string wyraz = Console.ReadLine(); int c = wyraz.Length; int d = c – 6; Console.Clear(); Console.WriteLine(„Poprawne zdanie: „); for (int h = 0; h < c; h++)...

Podziel się :
 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Drukuj
 • PDF
Liczby podzielne przez 3 w C#. 1

Liczby podzielne przez 3 w C#.

 string k ; do { int a = 0, b = 0; int i, l = 0; Console.Clear(); Console.WriteLine(„Podaj pierwsza liczbe: „); a = Int32.Parse(Console.ReadLine()); Console.WriteLine(„Podaj druga liczbe: „); b = Int32.Parse(Console.ReadLine()); Podziel się...

Podziel się :
 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Drukuj
 • PDF
Program przepisujacy dodatnie liczby w C#. 0

Program przepisujacy dodatnie liczby w C#.

   Console.WriteLine(„Podaj rozmiar tablicy: „); int n = int.Parse(Console.ReadLine()); int[] t1 = new int[n]; int[] t2 = new int[n]; for (int i = 0; i < n; i++) { Console.WriteLine(„Podaj liczbę : {0}”, i);...

Podziel się :
 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Drukuj
 • PDF
Zmiana formatu daty w C#. 0

Zmiana formatu daty w C#.

 int i = 1; Console.WriteLine(„Podaj date w formacie dzien miesiac rok: „); string mojLancuch = Console.ReadLine(); StringBuilder sb = new StringBuilder(); System.Console.WriteLine(„\n\n”); string[] tabString = new string[3]; tabString = mojLancuch.Split(‚ ‚); Podziel się :

Podziel się :
 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Drukuj
 • PDF
NWW i NWD w C#. 0

NWW i NWD w C#.

  static void Main(string[] args) { start: Console.WriteLine(„Chcesz obliczyc NWD(1) czy NWW(2)?: „); int a = int.Parse(Console.ReadLine()); switch (a) { case 1: NWD(); break; case 2: NWW(); break; default: Console.Clear(); Console.WriteLine(„Blad, wybierz 1 lub...

Podziel się :
 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Drukuj
 • PDF
Sortowanie w C#. Dwa sposoby. 1

Sortowanie w C#. Dwa sposoby.

Tutaj podaje kod do sortowania bez funkcji sort: Tutaj skrypt sortowania z  Array.Sort : Podziel się :

Podziel się :
 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Drukuj
 • PDF