Tag: Visual Studio 2008

Mnożenie i dodawanie macierzy w C#. 6

Mnożenie i dodawanie macierzy w C#.

static void Main(string[] args) { int wybor; Console.WriteLine(„1. Dodaj macierze”); Console.WriteLine(„2. Pomnoz macierze”); Console.Write(„\nTwoj wybor to: „); wybor = int.Parse(Console.ReadLine()); switch (wybor) { case 1: dodawanie(); break; case 2: mnozenie(); break; default: Console.WriteLine(„Wybierz od...

0

Choinka w C#.

Gotowy skrypcik generujący choinkę w C#, do edycji kodu korzystam z Visual Studio 2008. int d,i,j,n,p,k; string a, b; Console.WriteLine(„Podaj wysokosc choinki: „); n = int.Parse(Console.ReadLine()); a = „*”; b = ” „; d...