Archiwa tagu: C#

 int i = 1;
Console.WriteLine(„Podaj date w formacie dzien miesiac rok: „);
string mojLancuch = Console.ReadLine();
StringBuilder sb = new StringBuilder();
System.Console.WriteLine(„\n\n”);
string[] tabString = new string[3];
tabString = mojLancuch.Split(‚ ‚);

Czytaj dalej

  static void Main(string[] args)
{
start:
Console.WriteLine(„Chcesz obliczyc NWD(1) czy NWW(2)?: „);
int a = int.Parse(Console.ReadLine());
switch (a)
{
case 1:
NWD();
break;
case 2:
NWW();
break;
default:
Console.Clear();
Console.WriteLine(„Blad, wybierz 1 lub 2.”);
goto start;
break;
}
Console.ReadKey();
}

Czytaj dalej

Tutaj podaje kod do sortowania bez funkcji sort:

int a, b, j = 1;
Console.WriteLine("Ile chcesz dodac liczb do sortowania?");
a = int.Parse(Console.ReadLine());
int[] tablica = new int[a];
// petla wczytujaca dane
for (int i = 0; i < tablica.Length; i++)
{
Console.Write("Podaj liczbę {0}: ", j);
tablica[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
j++;
}
// petla do sortowania
for (int i = 0; i < tablica.Length; i++)
{
int min = tablica[i], k = i;
for (j = i + 1; j < tablica.Length; j++) if (min > tablica[j])
{
min = tablica[j];
k = j;
}
tablica[k] = tablica[i];
tablica[i] = min;
}
// petla do wyswietlania
Console.WriteLine("\nPosortowane liczby: ");
foreach (int k in tablica)
{
Console.Write("{0} ", k);
}
Console.ReadKey();

Tutaj skrypt sortowania z  Array.Sort :

Czytaj dalej

static void Main(string[] args) { int wybor; Console.WriteLine(„1. Dodaj macierze”); Console.WriteLine(„2. Pomnoz macierze”); Console.Write(„\nTwoj wybor to: „); wybor = int.Parse(Console.ReadLine()); switch (wybor) { case 1: dodawanie(); break; case 2: mnozenie(); break; default: Console.WriteLine(„Wybierz od 1 do 2”); Console.ReadKey(); break; }…

Czytaj dalej

Gotowy skrypcik generujący choinkę w C#, do edycji kodu korzystam z Visual Studio 2008. int d,i,j,n,p,k; string a, b; Console.WriteLine(„Podaj wysokosc choinki: „); n = int.Parse(Console.ReadLine()); a = „*”; b = ” „; d = n; for (i = 1;…

Czytaj dalej

Przygodę z C# zacznę od ciągu Fibonacciego. Na początek podaje gotowy kod.  Myślę, że kod jest na tyle zrozumiały, że nie trzeba go w większymstopniu tłumaczyć. Może się komuś przyda 🙂  Po tej małej zapowiedzi, w następnej kolejności postaram się…

Czytaj dalej

16/16