Przemysław Sobolewski - blog Blog

Program przepisujacy dodatnie liczby w C#. 0

Program przepisujacy dodatnie liczby w C#.

   Console.WriteLine(„Podaj rozmiar tablicy: „); int n = int.Parse(Console.ReadLine()); int[] t1 = new int[n]; int[] t2 = new int[n]; for (int i = 0; i < n; i++) { Console.WriteLine(„Podaj liczbę : {0}”, i);...

Podziel się :
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
 • Blogger.com
 • email
 • Drukuj
 • PDF
Zmiana formatu daty w C#. 0

Zmiana formatu daty w C#.

 int i = 1; Console.WriteLine(„Podaj date w formacie dzien miesiac rok: „); string mojLancuch = Console.ReadLine(); StringBuilder sb = new StringBuilder(); System.Console.WriteLine(„\n\n”); string[] tabString = new string[3]; tabString = mojLancuch.Split(‚ ‚); Podziel się :

Podziel się :
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
 • Blogger.com
 • email
 • Drukuj
 • PDF
NWW i NWD w C#. 0

NWW i NWD w C#.

  static void Main(string[] args) { start: Console.WriteLine(„Chcesz obliczyc NWD(1) czy NWW(2)?: „); int a = int.Parse(Console.ReadLine()); switch (a) { case 1: NWD(); break; case 2: NWW(); break; default: Console.Clear(); Console.WriteLine(„Blad, wybierz 1 lub...

Podziel się :
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
 • Blogger.com
 • email
 • Drukuj
 • PDF
Sortowanie w C#. Dwa sposoby. 1

Sortowanie w C#. Dwa sposoby.

Tutaj podaje kod do sortowania bez funkcji sort: int a, b, j = 1; Console.WriteLine(„Ile chcesz dodac liczb do sortowania?”); a = int.Parse(Console.ReadLine()); int[] tablica = new int[a]; // petla wczytujaca dane for (int...

Podziel się :
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
 • Blogger.com
 • email
 • Drukuj
 • PDF
Mnożenie i dodawanie macierzy w C#. 6

Mnożenie i dodawanie macierzy w C#.

static void Main(string[] args) { int wybor; Console.WriteLine(„1. Dodaj macierze”); Console.WriteLine(„2. Pomnoz macierze”); Console.Write(„\nTwoj wybor to: „); wybor = int.Parse(Console.ReadLine()); switch (wybor) { case 1: dodawanie(); break; case 2: mnozenie(); break; default: Console.WriteLine(„Wybierz od...

Podziel się :
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
 • Blogger.com
 • email
 • Drukuj
 • PDF